Scarpa BV

Veranderen

Iedere verandering waarmee je geconfronteerd wordt, brengt zijn eigen problemen met zich mee. Je laten meesleuren met de plannen van anderen is niet de beste manier om met veranderingen om te gaan. Rustig afwachten tot het je overkomen is, ook niet. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat je het beste uit de verandering en jezelf haalt?

Met het door mij ontwikkelde T-model krijg je inzichtelijk wat jij nog nodig hebt om jouw verandering tot een succes te maken. Ook is het model toepasbaar vanuit een project management oogpunt: welke zaken moeten we regelen zodat de organisatie soepel door de verandering heen loopt.

Mijn T-model kan ik bij je organisatie introduceren via een lezing, training of workshop.
Ook kan ik individuele medewerkers stap voor stap meenemen in het toepassen van dit krachtige model.

Graag vertel ik meer over mijn model en de mogelijkheden daarvan voor jou of de organisatie.